«

»

ஒலிம்பிக் வீரர்களது நடைபவனிக்கு ஒலிம்பிக் குழு எதிர்ப்பு

olringe
இலங்கை ஒலிம்பிக் வீரர்களது சங்கம் (ஸ்ரீ லங்கா ஒலிம்பியன்ஸ் ) அடுத்த மாதம் 22 ஆம் திகதி கண்டியில் நடத்த திட்டமிட்டுள்ள ஒலிம்பிக் தின கொண்டாத்திற்கு தேசிய ஒலிம்பிக் குழு எதிர்புத் தெரிவித்துள்ளதாக அறியக்கிடைக்கின்றது.
சர்வதேச ஒலிம்பிக் இலட்சினை மற்றும் அடையாளத்தை இலங்கை சார்பில் பயன்படுத்த தேசிய ஒலிம்பிக் குழுவுக்கு மாத்திரமே முடியும். இதனை தேசிய ஒலிம்பிக் குழுவைத் தவிர வேறு எந்த அமைப்புக்களும் தேசிய ஒலிம்பிக் சம்மேளனத்தின் அனுமதியின்றி இலங்கையில் பயன்படுத்த முடியாது என தேசிய ஒலிம்பிக் குழுவின் தீர்மானமாகவுள்ளது.
இதேவேளை, தேசிய ஒலிம்பிக் குழு ஜூன் மாதம் 23 ஆம் திகதியன்று சர்வதேச ஒலிம்பிக் தின கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு, நடைபவனியொன்றை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆகையால், அதற்கு இணையான ஒரு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தை ஏற்பாடு செய்வது தேவையற்றது என தேசிய ஒலிம்பிக் குழு வட்டாரம் தெரிவிக்கின்றது.
தேசிய ஒலிம்பிக் குழு ஒழுங்கு செய்துள்ள இவ்வாண்டுக்கான ஒலிம்பிக் தின கொண்டாடத்துக்கான நடைபவனி எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் 25 ஆம் திகதி நுவரெலியாவில் நடைபெறவுள்ளது.

உங்கள் கருத்து

Comments

Permanent link to this article: http://www.enkalthesam.com/?p=12071

புதிய பார்வை புதிய கோணம் எங்கள் தேசம் செய்திகளின் மறுமலர்ச்சிக்கான பயணம்

site tracking with Asynchronous Google Analytics plugin for Multisite by WordPress Expert at Web Design Jakarta.