«

»

கட்டுமுறிவுக்குளம் அ.த.க. பாடசாலை மாணவர்களுக்கு சூரிய உதயம் அமைப்பு உதவி!

k4வாகரை கட்டுமுறிவுக்குளம் அ.த.க. பாடசாலையில் உள்ள தாய்,தந்தையை இழந்த வறுமையான மாணவர்களுக்கு கதிரவெளி சூரிய உதயம் அமைப்பு உதவிகளை வழங்கியுள்ளது.

கடந்த 2013.03.15 அன்று கட்டுமுறிவுக்குளம் அ.த.க. பாடசாலையில் 6 ஆம் தரத்திற்கு கீழ்பட்ட வகுப்புக்களில் தாய் மற்றும் தந்தையை இழந்த, வறுமையால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் 30 பேருக்கு அப்பியாச கொப்பிகளை வழங்கிவைக்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்வில் சூரிய உதய தாபன உறுப்பினர்களும், பாடசாலை பிரதி அதிபர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

இம் மாணவர்களுக்கான பாடசாலை அப்பியாசக் கொப்பிகளுக்கான உதவியை லண்டனில் உள்ள தேசத்தின் பாலம் அமைப்பினர் வழங்கியிருந்தனர்.

k

k4

k3

k2

k1

k5

உங்கள் கருத்து

Comments

Permanent link to this article: http://www.enkalthesam.com/?p=1299

புதிய பார்வை புதிய கோணம் எங்கள் தேசம் செய்திகளின் மறுமலர்ச்சிக்கான பயணம்

site tracking with Asynchronous Google Analytics plugin for Multisite by WordPress Expert at Web Design Jakarta.