«

»

மட்­டக்­க­ளப்பு மாவட்­டத்­தி­ல்886 மாண­வர்கள் புல­மைப்­ப­ரிசில் பரீட்­சையில் சித்தி

hqdefaultமட்­டக்­க­ளப்பு மாவட்­டத்­தி­லுள்ள மட்­டக்­க­ளப்பு, பட்­டி­ருப்பு, கல்­குடா, மட்­டக்­க­ளப்பு மத்தி, மட்­டக்­க­ளப்பு மேற்கு ஆகிய ஐந்து வலயக் கல்விப் பிரி­வு­க­ளி­லு­மி­ருந்து இவ்­வ­ருடம் 5 ஆம் ஆண்டு புல­மைப்­ப­ரிசில் பரீட்­சைக்கு தோற்­றிய மாண­வர்­களில் 886 பேர் சித்­தி­ய­டைந்­துள்­ளனர்.

ஐந்து வல­யங்­க­ளிலும் மட்­டக்­க­ளப்பு மத்தி வலயம் முன்­ன­ணியில் உள்­ளது.

இவ்­வ­ல­யத்தில் 378 மாண­வர்கள் சித்­தி­ய­டைந்­துள்­ளனர். ஓட்­ட­மா­வடி கல்­விக்­கோட்­டத்தில் 162 மாண­வர்­களும் காத்­தான்­குடி கல்­விக்­கோட்­டத்தில் 153 மாண­வர்­களும் ஏறாவூர் கல்­விக்­கோட்­டத்தில் 63 மாண­வர்­களும் சித்­தி­ய­டைந்­துள்­ளனர்.

இரண்­டா­வது இடத்­தி­லுள்ள மட்­டக்­க­ளப்பு கல்வி வல­யத்தில் 240 மாண­வர்கள் சித்­தி­ய­டைந்­துள்­ளனர். இந்த வல­யத்தைச் சேர்ந்த மண்­முனை வடக்கு கல்­விக்­கோட்­டத்தில் 211 மாண­வர்­களும் மண்­முனை கோட்­டத்தில் 22 மாண­வர்­களும் ஏறாவூர் பற்று கோட்டம் – 1 இல் 7 மாண­வர்­களும் சித்­தி­ய­டைந்­துள்­ளனர்.

மூன்­றா­வது நிலையில் உள்ள பட்­டி­ருப்பு கல்வி வல­யத்தில் 106 மாண­வர்கள் சித்­தி­ய­டைந்­துள்­ளனர். இந்த வல­யத்தின் கீழ் இயங்கும் மண்­முனை தென் எருவில் கோட்­டத்தில் 83 மாண­வர்­களும் போர­தீ­வு­பற்று கோட்­டத்தில் 23 மாண­வர்­களும் இதில் அடங்­குவர்.

நான்­கா­வது நிலையில் இருக்கும் கல்­குடா கல்வி வல­யத்தில் 105 மாண­வர்கள் சித்தி பெற்­றுள்­ளனர். இதில் கோற­ளைப்­பற்று கோட்­டத்தில் சித்­தி­பெற்ற 52 பேரும் ஏறாவூர் பற்று கோட்டம் 2இல் சித்­தி­பெற்ற 50 பேரும் கோற­ளைப்­பற்று வடக்கு கோட்­டத்தில் சித்­தி­பெற்ற 3 பேரும் அடங்­குவர். இவ்­வ­ல­யத்தில் உள்ள வாழைச்­சேனை இந்­துக்­கல்­லூ­ரியில் 30 பேர் சித்­தி­ய­டைந்­துள்­ளனர். கதி­ர­வெளி விக்­கி­னேஸ்­வரா வித்­தி­யா­லய மாணவன் 186 புள்­ளி­க­ளையும் செங்­க­லடி விவே­கா­னந்தா வித்­தி­யா­லய மாணவன் 178 புள்­ளி­க­ளையும் பெற்­றுள்­ளனர். மண்­முனை மேற்கு வல­யத்தில் 57 மாண­வர்கள் சித்­தி­ய­டைந்­துள்­ளனர். ஏறாவூர் கல்விக் கோட்­டத்தில் 7 மாண­வர்­களும் மண்­முனை மேற்கு கல்விக் கோட்­டத்தில் 15 மாண­வர்­களும் மண்­முனை தென் மேற்கு கல்வி கோட்டத்தில் 35 மாணவர்களும் சித்தியடைந்துள்ளனர். ஐந்தாவது நிலையில் இருக்கும் இக்கல்வி வலயத்தில் கடந்த வருடம் 34 மாணவர்களே சித்தியடைந்திருந்தனர். இவ்வருடம் 23 மாணவர்கள் அதிகமாக சித்தியடைந்துள்ளனர்.

உங்கள் கருத்து

Comments

Permanent link to this article: http://www.enkalthesam.com/?p=4152

புதிய பார்வை புதிய கோணம் எங்கள் தேசம் செய்திகளின் மறுமலர்ச்சிக்கான பயணம்

site tracking with Asynchronous Google Analytics plugin for Multisite by WordPress Expert at Web Design Jakarta.