«

»

சேவகம் நிறுவனம் உதவி வழங்கிய மாணவர்கள் எட்டுப்பேர் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தி!

சேவகம் நிறுவனத்தின் ஊடாக உதவி வழங்கப்பட்ட மட்டக்களப்பு செங்கலடி கணபதிப்பிள்ளை கிராமத்தில் அமைந்துள்ள மட்.விவேகானந்தா வித்தியாலய மாணவர்கள் எட்டுப்பேர் இம்முறை புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்துள்ளனர்.
கடந்தமுறை ஐந்து மாணவர்கள் இப்பாடசாலையில் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்தபோதும் சேவகம் நிறுவனம் இம்முறை புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் தோற்றிய மாணவர்களுக்கான பிரத்தியோக வகுப்புகளுக்குறிய உதவிகளையும், பரீட்சை வினாத்தால்களையும் பிரதியெடுத்து வழங்கியதுடன் மேற்படி வகுப்பில் கல்வி கற்கும் வறுமையான மாணவர்களுக்கான பாடசாலை உபகரணங்களையும் வழங்கியிருந்ததன் காரணமாக இம்முறை எட்டு மாணவர்களை சித்தியடையச் செய்ய முடிந்துள்ளது.

இம் மாணவர்களுக்கான உதவிகளை சேவகம் நிறுவனம் ஊடாக வழங்கிய லண்டன் தேசத்தின் பாலம் அமைப்பினருக்கு பாடசாலை அதிபர், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் நன்றிகளை தெரிவித்ததுடன் இனிவரும் காலங்களில் தொடர்ச்சியாக சேவகம் நிறுவனம் இங்குள்ள மாணவர்களுக்கு உதவிகளை வழங்கி எதிர்வரும் வருடம் கடைசி 12 மாணவர்களை புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைய வைக்க உதவவேண்டும் எனவும் வேண்டுகேள் விடுத்தனர்.

சித்தியடைந்த மாணவர்கள் விபரம்
செல்வன் மு.கிரிஷாந்- 176 புள்ளிகள்
செல்வி சி.யோபிகா- 167 புள்ளிகள்
செல்வி கே.ஜென்ஷி- 160 புள்ளிகள்
செல்வன் ஜீ.பிரதீபன்- 158 புள்ளிகள்
செல்வன் ர.ரிஜிவன்- 157 புள்ளிகள்
செல்வி ந.ஜனுசிகா -156 புள்ளிகள்
செல்வன் கு. லுக்ஷாந்- 151 புள்ளிகள்
செல்வி ச.கிருஷ்ணிகா-147 புள்ளிகள்

உங்கள் கருத்து

Comments

Permanent link to this article: http://www.enkalthesam.com/?p=629

புதிய பார்வை புதிய கோணம் எங்கள் தேசம் செய்திகளின் மறுமலர்ச்சிக்கான பயணம்

site tracking with Asynchronous Google Analytics plugin for Multisite by WordPress Expert at Web Design Jakarta.