«

»

70 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தோன்றிய “சூப்பர் மூன்”

Supermoon_
சுமார் 70 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தோன்றிய “சூப்பர் மூன்” (வழமையை பெரிதாக தோன்றக்கூடிய நிலவு) இன்று இலங்கை உள்ளிட்ட சில நாடுகளில் தோன்றியுள்ளது.
நிலவு பூமிக்கு நெருக்கமாக வரும்போது நிலவானது வழமையை விட பெரிதாக தோன்றும். இதுவே “சூப்பர் மூன்” என அழைக்கப்படுகின்றது. 1948ம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் வானில் “சூப்பர் மூன்” தோன்றியுள்ளது.
இதன்போது நிலா 14 மடங்கு பெரியதாக கட்சியளிக்கும் என ஆர்தர் சி கிளார்க் நிலையத்தின் நவீன தொழில்நுட்ப பிரிவின் சிரேஷ்ட விஞ்ஞானி சராஜ் குணசேகர தெரிவித்தார்.
அத்துடன், குறித்த நிலவின் பிரகாசம் சாதாரண முழு நிலவின் பிரகாசத்திலும் 30% அதிகமாகக் காணப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
முன்னதாக 1948ஆம் ஆண்டு சூப்பர் மூன் எனும் பெரு முழு நிலா தோன்றியிருந்தது. இந்நிலையில், 2034ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 25ஆம் திகதியே மீண்டும் “சூப்பர் மூனை” காண்பதற்கான வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உங்கள் கருத்து

Comments

Permanent link to this article: http://www.enkalthesam.com/?p=8330

புதிய பார்வை புதிய கோணம் எங்கள் தேசம் செய்திகளின் மறுமலர்ச்சிக்கான பயணம்

site tracking with Asynchronous Google Analytics plugin for Multisite by WordPress Expert at Web Design Jakarta.