«

»

இன்று இரவு செல்போன்களை பயன்படுத்த வேண்டாம்!

4n
இன்று இரவு செல்போன்களை பயன்படுத்த வேண்டாம்! எச்சரிக்கை
உலக மக்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான எச்சரிக்கை
இன்று இரவு காஸ்மிக் கதிர்கள் பூமிக்கு வெகு நெருக்கமாக கடப்பதனால், இன்றிரவு 12:30 தொடக்கம், 3:30 வரை உங்கள் செல்போன்களை off செய்து வையுங்கள். போன்களை உங்கள் உடம்புக்குப் பக்கத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.
அவை பயங்கரமான சேதத்தை உண்டுபண்ணும் எனவும், ஏனென்றால் மேற்குறிப்பிட்ட அந்த நேரத்தில் கதிர்வீச்சு மிக அதிகமாக இருக்கும் என்றும் சிங்கப்பூர் தொலைக்காட்சியில் ‘NASA’ செய்தி அறிவித்துள்ளது.
உடனடியாக பகிர்ந்து உங்கள் உறவுகளையும் பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்க…

உங்கள் கருத்து

Comments

Permanent link to this article: http://www.enkalthesam.com/?p=8829

புதிய பார்வை புதிய கோணம் எங்கள் தேசம் செய்திகளின் மறுமலர்ச்சிக்கான பயணம்

site tracking with Asynchronous Google Analytics plugin for Multisite by WordPress Expert at Web Design Jakarta.